Meer woordkennis, meer schoolsucces

Woorden zijn erg belangrijk in het onderwijs; je hebt woorden nodig om elkaar te begrijpen en om kennis te verwerven. Wanneer kinderen veel woorden kennen, begrijpen ze gesproken en geschreven teksten beter; hun schoolprestaties zullen verbeteren.
Onze school is zich daarvan bewust en daarom neemt woordenschatonderwijs een heel belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Het loopt als een rode draad door alle klassenactiviteiten en vakken heen in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Het aanbieden van de woorden gebeurt volgens een vast patroon.

Hoe zien deze lessen eruit?

De leerkracht bekijkt van te voren de les die gegeven gaat worden. Dit kan een leesles of een prentenboek zijn, maar ook een aardrijkskunde- biologie- of geschiedenisles. Uit deze les worden een paar moeilijke woorden geselecteerd. Deze woorden worden uitgebeeld en/of uitgelegd. Dit kan met behulp van een toneelstukje of een filmpje, maar ook door woorden te zoeken die bij het woord horen.

De woorden worden op de woordenmuur geplaatst in de vorm van een woordspin, woordkast, woordparachute of woordtrap. Daarna start de gewone les. Doordat de leerlingen de moeilijke woorden al weten, begrijpen ze de les beter.
De tijd die gebruikt is om de nieuwe woorden uit te leggen, wordt terugverdiend doordat de vervolgles gemakkelijker en sneller verloopt.

In alle klassen zult u op onze school woordenmuren tegenkomen. Deze worden gebruikt om de aangeleerde woorden te herhalen en te toetsen. Wanneer de woorden worden beheerst, na een aantal weken, worden ze van de muur gehaald en vervangen door andere woorden.