Wat is Rots en Water?

Rots en Water is een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leer je jezelf beter kennen, waardoor je beter om kunt gaan met situaties en de mensen om je heen.

Juf Nicole en juf Danielle hebben een training gevolgd van Rots en Water. Zij hebben vorig jaar de lessen bij ons op school gegeven. Dit jaar hebben alle leerkrachten een EDIT gevolgd (cursus van twee middagen) en geven zij zelf de 10 lessen tijdens de gymlessen. Deze lessen zijn wel opgezet door juf Danielle en juf Nicole. Juf Nicole kan ondersteuning bieden en begeleiden indien gewenst.

Wat komt er allemaal aan de orde?

Tijdens de lessen komen thema’s als: rekening houden met elkaar, vertrouwen hebben in elkaar, respect, zelfbeheersing, grenzen aangeven en samenwerking aan de orde. Tijdens elke les wordt gewerkt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Vanuit deze basis werken we aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, zelfbewustzijn en ontplooiing. Dit alles met als doel een stevig “huis” te bouwen waardoor je beter om kunt gaan met lastige situaties, het aangaan en onderhouden van contacten en relaties. Bij deze methode staat Rots voor je eigen mening en standpunt. Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf. Water staat voor anticipatie en contact met de ander. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen. Tijdens de lessen leer je Rots te zijn als de situatie daarom vraagt en ervaar je hoe het is om Water te gebruiken in het contact met anderen.

Voor een indruk van een les, bekijk het filmpje: