Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar weer het certificaat ‘veilige school’ mogen ontvangen.

Op 26 januari heeft onze school van het onafhankelijk Instituut ‘School en Innovatiegroep’ uit Zwolle het certificaat veilige school ontvangen. We hebben dit gekregen vanwege het feit dat er bij ons op school (ruim) minder dan 4% van de leerlingen gepest worden. Dit is gebleken uit de leerlingenquête die is afgenomen in groep 6 t/m 8.

Landelijk gezien ligt het percentage op 10%.

Wij zijn er trots op dat we hier ruim onder scoren.

Algemeen nieuws