Ook voor dit schooljaar hebben we weer een activiteitencommissie/ouderaad.
De ouders van de AC/OR helpen op school bij verschillende activiteiten zoals vieringen en feesten en de voorbereiding hiervan.
Het team van de Ouverture is blij met de hulp van deze ouders.

Voor schooljaar 2021-2022 bestaat de commissie uit de volgende leden:

Kirsten Agterbosch
Jacqueline Berger
Linda Stevens
Ilona Stokkentreeff
Kim van der Meulen

Heeft u vragen of opmerkingen voor de AC/OR dan kunt u deze mailen naar: or@ouverturevco.nl