PBS staat voor Positive Behaviour Support, ofwel positieve gedragsbeïnvloeding. We willen bij leerlingen door middel van krachtige positieve feedback (opmerking) het gewenste gedrag bevorderen.

We gaan lessen geven over wat we verwachten, hoe zich te gedragen in de klas, maar ook daarbuiten. In de hal, op de trap, bij het toiletbezoek, op het plein en in de gymzaal.

Onderzoek heeft uitgewezen dat positieve feedback meer effect heeft dan negatieve feedback. We delen dus complimenten uit, minimaal 5 per dag door middel van bijvoorbeeld een sticker, een kaartje met een compliment en daarnaast ook krachtige mondelinge feedback.

Eigenlijk gaat het erom, dat we door preventief te werken en actief bezig te zijn met positief /complimenten geven, negatief gedrag voorkomen.