Ieder schooljaar, vragen we uw aandacht voor de ouderbijdrage.

Voor alle kinderen die onze school bezoeken worden uitgaven gedaan en hiervoor vragen wij een bijdrage.

Wat wordt er gedaan met de ouderbijdrage?

Bij verschillende activiteiten zoals de voorleeswedstrijd, kerstviering, paasviering, sinterklaasfeest en de laatste schooldag worden de drankjes, versnaperingen, cadeautjes en bijkomende kosten door de ouderraad betaald en verzorgd.

Ook zijn er elk jaar extra activiteiten om de kas te spekken en daarvan extra uitgaven te kunnen doen voor de leerlingen van de school.

Ouderbijdrage overmaken op de bank

U kunt het/de voor u van toepassing zijnde bijdrag(en) (€ 20,00 per kind) overmaken op bankrekeningnummer: (IBAN): NL20RABO01346.87.396 t.n.v. Chr. Ond. Oost-Nederland, inz. OR Drakensteyn-Ouverture.

 

Vergeet niet de na(a)m(en) en groep(en) van uw kind(eren) erbij te vermelden!