Ieder schooljaar, vragen we uw aandacht voor de vrijwiligge ouderbijdrage.

Voor alle kinderen die onze school bezoeken worden uitgaven gedaan en hiervoor vragen wij een bijdrage.

Wat wordt er gedaan met de vrijwillige ouderbijdrage?

Bij verschillende activiteiten zoals de voorleeswedstrijd, kerstviering, paasviering, sinterklaasfeest en de laatste schooldag worden de drankjes, versnaperingen, cadeautjes en bijkomende kosten door de ouderraad betaald en verzorgd.

Ook zijn er elk jaar extra activiteiten om de kas te spekken en daarvan extra uitgaven te kunnen doen voor de leerlingen van de school.

Vrijwillige Ouderbijdrage overmaken op de bank

U kunt het/de voor u van toepassing zijnde bijdrag(en) (€ 25,00 per kind) overmaken op bankrekeningnummer: (IBAN): NL39RABO 0190 0251 66 t.n.v. Stichting VCO Oost Nerderland, met daarbij de naam en klas van uw zoon en/of dochter.

Vergeet niet de na(a)m(en) en groep(en) van uw kind(eren) erbij te vermelden!