De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor de ouder(s)/verzorger(s). Jarenlang is er de weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.

Wij zien de school als een plaats om samen te zijn, te werken, te leren en samen plezier te maken. Daar is een goede sfeer voor nodig, waarin ieder zich veilig voelt. Daarom staat wederzijds respect tussen leerlingen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) bij ons hoog in het vaandel. We zijn ook een christelijke basisschool. Dat betekent dat we werken vanuit een christelijke levensovertuiging en de daarmee samenhangende normen en waarden.

De naam en het logo van onze school, “CBS Ouverture” heeft voor ons een speciale symbolische betekenis; één muzieknoot met veel kleuren. De eerste noot is het begin voor ieder schoolkind, een begin van iedere ontwikkeling op eigen toonhoogte met een eigen klankkleur.

CBS Ouverture, de school waar muziek in zit!